Amy Bondesson

Studenter

Amy Bondesson

Crafts Master level Textile Art
AmyBondesson1_Photo_MatsRingqvist_w.jpg
AmyBondesson2_Photo_MatsRingqvist_w.jpg
AmyBondesson3_Photo_MatsRingqvist_w.jpg

Något enkelt som till exempel en gran eller ett hus

The project ”Something Simple, like a Pine or a House”, is an open textile work in the form of a carpet. This carpet is not meant to be walked upon (as carpets usually are), but is meant to be perceived visually. It is made from recycled materials, felt, and textile applications carried out in various materials and techniques. The applications consist of smaller textile parts made into a system that becomes the image of the carpet. This image can be read from all directions, there is no up or down, left or right. The image is semi-organic and abstract, in some sense, but with clear references to man and nature. The artistic expression aims at a feeling of a rag-carpet; an expression made up temporarily. I want the work to get fantasy going, even bringing about memories or dreams. 

 

Projektet ”Något enkelt som till exempel en gran eller ett hus” är ett öppet textilt verk i form av en matta. Mattan är inte gjord för att beträdas (som mattor i allmänhet brukar vara) utan för att betraktas.
Mattan är tillverkad av lump, filt och textila applikationer i olika material och tekniker. Applikationerna är mindre textila delar sammansatta till ett system som bildar mattans bild. Bilden kan läsas från alla riktningar, det finns inget upp eller ner, höger eller vänster. Bilden är även halv-organisk och abstrakt, i någon mening, men med tydliga referenser till människa och natur. Mattans konstnärliga uttryck strävar efter en trasmattekänsla; ett tillfälligt hopkommet uttryck. Jag vill att verket ska få igång fantasin, kanske kan den frammana minnen eller drömmar.


Amy Bondesson
Textile Art MA-level
bondessonamy [at] hotmail.com

 

AmyBondesson1_Photo_MatsRingqvist_p.jpgLadda ner
AmyBondesson2_Photo_MatsRingqvist_p.jpgLadda ner
AmyBondesson3_Photo_MatsRingqvist_p.jpgLadda ner
AmyBondesson_Nagotenkelt....pdfLadda ner