Christian Strömqvist

Studenter

Christian Strömqvist

Child Culture Design Master level
ChristianStromqvist_1w.jpg
ChristianStromqvist_2w.jpg

Play in a retail surrounding

Christian has developed ideas and proposals for new methods of how to create new kinds of play experiences for children inside the IKEA stores. By looking at play as a service towards children and use their perspective he has identified and defined play opportunities that already exists inside the store. This has led to a model of a working method used to make the play opportunities available to the children as well as a concept with multiple applications of the method. The project has been made with support from Inter IKEA Systems BV. 

Christian har tagit fram idéer och förslag till nya metoder för hur man skulle kunna skapa nya sorters lekupplevelser för barn inne på Ikeas varuhus. Genom att se lek som en tjänst som riktar sig mot barnen samt utgå från barnens perspektiv så har han identifierat och definierat lektillfällen som redan finns inne i varuhuset. Detta har lett fram till en modell av en arbetsmetod för hur lektillfällena kan tillgängliggöras för barnen samt ett koncept med flera tillämpningar av metoden. Projektet har genomförts med stöd från Inter Ikea Systems BV.

 

 

ChristianStromqvist_1p.jpgLadda ner
ChristianStromqvist_2p.jpgLadda ner