Eva-Johanna Sandberg </br>o Sara Stiber

Studenter

Eva-Johanna Sandberg o Sara Stiber

Child Culture Design Master level
balagan_evajohanna _och_sara_w.jpg

balagan!

<p> - för 9-12 åringar på Stadsbiblioteket i Malmö </p>

balagan! - for 9-12 year old on the City library of Malmö

“Balagan! A place far away, flled with magical things. Here, a group of scientists left their research labs behind, in a seamingly endless story exploratorium. Now, a group of kids discover the place, trough a doorway found inside the City Library of Malmo... Tey name the place Balagan. Ten together, they start to create it...”

We have made a project in cooperation with the City Library of Malmö, where we have been developing a concept for a soon-to-be library department for 9-12 year olds. Te library wants to create an innovative and playful meeting place, which challenges the traditional perception of the library. We have taken up the children's need for literacy, creativity and stories - and created a "story exploratorium" - a place for playful creation, experimentation, games, and stories. A place to fall in love with storytelling. And through that, fnd inspiration to read.

A big part of our project has been devoted to fnding a method – how to fnd out what the kids really wish for, and actually needs. We have designed a series of workshops to which we have invited kids from two schools in Malmo to partake. Trough involving them in various idea-, design, and storytelling activities, a user centered method for designing for children, has formed.

In order to open up, and run an outgoing design process, we have built up our ofce on the same spot where the new department will stand, in the midst of the library visitors. We have also had twitter, facebook, and our blogg: www.darlingtweens.se
Welcome back here on the 4th of June. Ten we'll reveal more about our concept!balagan! - för 9-12 åringar på Stadsbiblioteket i Malmö

“Balagan! En plats långt borta, fylld av magiska ting. Här har en grupp forskare lämnat efter sig sina forskningslabb i ett till synes gränslöst berättarexperimentarium. En grupp barn upptäcker platsen, och döper den till Balagan. Porten till platsen hittar de inuti Ljusets Kalender på Stadsbiblioteket i Malmö... Platsen, den skapar de tillsammans...”

Vi har gjort ett projekt i samarbete med Stadsbiblioteket i Malmö, som handlat om att utforma ett koncept för en ny avdelning för 9-12 åringar. Biblioteket vill skapa en innovativ och lekfull mötesplats som utmanar den traditionella uppfattningen av biblioteket. Vi har tagit fasta på barnens behov av språk, läsning, kreativitet och berättelser, och skapat ett berättarexperimentarium; en plats för lekfullt skapande, experimentation, spel och berättande. En plats där man blir kär i att berätta! Och på den vägen inspireras till läsning.

En stor del av vårt projekt har handlat om att metoden - om hur vi tar reda på vad barnen verkligen önskar sig, och behöver. Vi har utformat en workshopserie som vi bjudit in barn från två skolor i Malmö till. Genom att involvera dem i olika idé- design- och berättaraktviteter, har en användarorienterad metod för design för barn vuxit fram.

För att även öppna upp, och driva en utåtriktad designprocess, har vi byggt upp vårt kontor på platsen för den nya avdelningen, mitt bland biblioteksbesökarna. Vi har också haft twitter, facebook och vår blogg: www.darlingtweens.se.
Välkommen tillbaka hit den 4 Maj. Då avslöjar vi mer om konceptet!

balagan_evajohanna _och_sara_p.jpgLadda ner