Elsa Wikander

Studenter

Elsa Wikander

Child Culture Design Master level
elsawikander_1_w.jpg
elsawikander_2w.jpg
elsawikander_3w.jpg

Från berget där jag vilar

From the mountain where I rest is a collection of illustrations, where the pictures can be viewed/read together or one at a time. They tell about water and the ones who need it, about a weather that is not what it used to be like, about rising temperatures and about high mountains with shrinking glaciers. The pictures are based on impressions from a stay at an environmental organisation in Bolivia and on what I learnt during that time. The project is an attempt to make something that is far away, but that concerns us all, come a bit closer. 

Från berget där jag vilar är ett illustrerat verk, där bilderna kan läsas/betraktas ihop eller var och en för sig. Tillsammans berättar de om vattnet och om de som behöver det, om ett väder som inte är sig likt, om temperaturer som stiger och om höga berg med glaciärer som krymper. Bilderna bygger på intryck från en vistelse hos en miljöorganisation i Bolivia och på det jag fick lära mig där. Projektet är ett försök att få det som händer långt borta, men som rör oss alla, att komma lite närmare.

Elsa Wikander
info [at] elsawikander.com
www.elsawikander.com

elsawikander_1_p.jpgLadda ner
elsawikander_2.jpgLadda ner
elsawikander_3p.jpgLadda ner