Frida Hultén

Studenter

Frida Hultén

Textilkonst grundnivå
frida_sv_vit_w.jpg
gubbar_w.jpg
kollage_w.jpg
lupan_w.jpg
natstrumpa_w.jpg

This robe of mine doth change my disposition

Ego State Therapy; en psykodynamisk infallsvinkel där man ser individen i en konflikt med olika ”ego states” (olika Jag). Genom att använda sig av samma teknik som vid grupp eller familjeterapi kan man lösa de olika konflikterna inom en individ. De olika ego states är inte detsamma som i en person med multipla personligheter utan istället bortträngda eller gömda sidor av sig själv som skapar problem för patienten. Den praktiska metoden hjälper personen att lokalisera ego states i trauma, ilska och frustration eller smärta. Efter lokaliseringen bearbetar man dem och får en känsla av befrielse och överkommande av sina problem.

När jag virkar är jag fri att skapa en abstrakt historia. Jag virkar och rör mig med virkningen. Jag virkar en kuk som ska passa ihop med mitt pattdjur, min trogna performancevän och älskare. Undrar om kuken kan tillföra något till denna redan fulländade varelse urmoder kreatör underverk kvinnodjursföreställningsinförlivare. Min LUPA. Hur ska jag kunna leka med någon jag tar på så stort allvar?
Lingam, antagonisten. Jag, LUPAn

antagonist; motståndare, fiende; något som verkar i motsatt riktning eller på motsatt sätt mot något annat. En person i motsats- eller konkurrensförhållande till den person eller den rollfigur som betraktas som huvudperson. För att berättelsen inte ska bli alltför svart-vit brukar författare ändå skapa sympati för eller stark motivation hos antagonisten

Jag ser mina teckningar som ett nytt verktyg för att gestalta mina karaktärer och få dem att utveckla sina handlingar. Att det också är ett sätt att berätta vad som händer i min ateljé. Jag tecknar också för att visa min process. Mina gubbar virkar och virkandet är inte bara en väg till ett färdigt verk, det är också det jag gör. Jag är mitt verk. Och ibland inte alls.
Lupan är jag men också min skapade karaktär som gör vad jag vill. Hon är min att äga. Allt är en lek.

frida_sv_vit_p.jpgLadda ner
gubbar_p.jpgLadda ner
kollage_p.jpgLadda ner
lupan_p.jpgLadda ner
natstrumpa_p.jpgLadda ner
frida_hulthen x-jobb2.pdfLadda ner