Anna Backlund

Studenter

Anna Backlund

Textilkonst grundnivå
Fotograf: Mia Fredin
AnnaBacklund_foto_MiaFredin_1w.jpg
AnnaBacklund_foto_MiaFredin_2w.jpg
AnnaBacklund_foto_MiaFredin_3w.jpg

Flicka på krokig väg

Undersökning av en arbetsmetod<br /> <br /> Foto: Mia Fredin

Mitt examensarbete är en pågående undersökning av en arbetsprocess. Jag har sökt efter en skissmetod som känns hållbar och lustfylld. Ett sätt att utvinna så mycket som möjligt ur en skissperiod.
Det har handlat om att tillåta mig att använda en projekttid för att undersöka vad jag väljer mig till än mig själv, tio veckor och en kommande utställning.
Jag har skissat mycketoch ur skisserna utvanns tre tredimensionella världar inordnade i boxar.
Samt ett antal mönster med beståndsdelar hätade ur skisserna och boxarna. Jag har också gjort miljösimuleringar och plaggskisser för at visa hur mönstren skulle kunna fungera som tapet och kläder.

Anna Backlund
anna [at] cullberg.se
+46 735 561917
www.annabacklund.com

examensrapport klar.pdfLadda ner
AnnaBacklund_foto_MiaFredin_1p.jpgLadda ner
AnnaBacklund_foto_MiaFredin_2p.jpgLadda ner
AnnaBacklund_foto_MiaFredin_3p.jpgLadda ner