Yanella Andersson

Studenter

Yanella Andersson

Design grundnivå
dokumentation_yanella_andersson_w.jpg

Home Sweet Home

Kan man göra en kortfilm baserad på ett musikstycke? Mitt mål var att göra en kortfilm i samklang med musik, där den visuella och den auditiva takten var i harmoni. Syftet var att bl.a. utforska hierarkin mellan musik och bild. Det resulterade i en animerad kortfilm på 01:23 minuter, baserad på
Detektivbyråns stycke Home Sweet Home.

Can you create a short movie based on a musical piece? My goal was to create a narrative unison with music, where the visual and the auditory rhythm were in harmony. The goal was among other things to explore the hierarchy between
music and visuals. It resulted in a 01:23 minute animated short film, witch is based on the music piece Home sweet home by Detektivbyrån.

Yanella Andersson
yanella [at] hotmail.com
yanella.andersson [at] hotmail.com
0700 – 43 38 28

dokumentation_yanella_andersson_p.jpgLadda ner