Magnus Andersson

Studenter

Magnus Andersson

Design grundnivå
optivac_vt2010_magnus_anderson_hdk_kandidat_a_w.jpg
optivac_vt2010_magnus_anderson_hdk_kandidat_b_w.jpg
optivac_vt2010_magnus_anderson_hdk_kandidat_c_w.jpg

Optivac

Optivac är en av världens första optimerade cylinderdammsugare för hemmabruk och kanske världens första som använder en förlängningsbar dammsugarslang. Den integrerade slangen och munstycket gör Optivac väldigt kompakt både vid förvaring och vid hantering. Det energieffektiva batteriet som kan laddas med förnyelsebar energi, är tänkt att användas till flera andra hushållsapparater. Detta gör inte bara Optivac miljövänlig utan även extremt portabel. Med dess mjuka front och däck i repfritt gummi blir städningen både säker och tyst. För att göra interaktionen med brukaren så enkel och motiverande som möjligt finns bara en knapp på dammsugaren. Knappen sitter på undersidan av det ergonomiska handtaget och reglerar dammsugarens sugintensitet.

Optivac is one of the world’s first optimized cylinder vacuum cleaners designed for homeusers and perhaps one of the world’s first to use a extendible vacuum cleaner hose. The integrated hose and nozzle makes Optivac very compact both during storage and handling. The energy-efficient battery that can be recharged with renewable energy, is meant to be used for several other household appliances. This not only makes Optivac environmentally friendly but also extremely portable. With its soft front tire and the scratch-resistant rubber it makes cleaning both safe and quiet. In order to make the interaction with the user as simple and motivating as possible there is only just one controll button on the cleaner. The button is integrated into the ergonomic handle and regulates the vacuum cleaners intensity.

Magnus Andersson

gbgmag [at] hotmail.com

0707 - 25 06 54

optivac_vt2010_magnus_anderson_hdk_kandidat_a_p.jpgLadda ner
optivac_vt2010_magnus_anderson_hdk_kandidat_b_p.jpgLadda ner
optivac_vt2010_magnus_anderson_hdk_kandidat_c_p.jpgLadda ner
examensarbete_dammsugare-att_motivera_till_dammsugning_rapport_DK3_vt2010_Magnus_Andersson_med_bilagor.pdfLadda ner