Linda Vännström

Studenter

Linda Vännström

Design grundnivå
linda_balloonwallpaper_w.jpg
linda_Foxeswallpaper_w.jpg
linda_mosaiktextile_w.jpg

Gränserna

Gränserna mellan ornamentik och improvisation är flytande är en
mönsterkollektion som tagits fram med en utforskande arbetsprocess, där
vikten legat på intuitiv kreativitet. Användningsområdet för kollektionen
var inte förutbestämd utan mönstrets karaktär har fått avgöra var det
ska appliceras. Kollektionen har två kategorier; 53x53 och 64x140 som
anspelar på mönsterrapportens storlek och därmed riktar sig mot tapet och
konfektion.
Mönster som utsmyckning för en yta, ornamentik, har varit ledordet
för kollektionen. Motiven är rävar, skator, rutor, geometriska och
dekonstruerade former.
Projektet resulterade även i en mer kreativ och fri arbetsmetod som
utvecklat mitt förhållningssätt till min arbetsprocess.

Linda Vännström
Linda.vennstrom [at] gmail.com
070/6721021

linda_balloonwallpaper_p.jpgLadda ner
linda_Foxeswallpaper_p.jpgLadda ner
linda_mosaiktextile_p.jpgLadda ner