Kristin Westmar

Studenter

Kristin Westmar

Design grundnivå
westmar_1w.jpg
westmar_2w.jpg

En filantrop måste ha långa armar

- Ett undersökande arbete om att illustrera svåra ord.


Mitt examensarbete består av tolv illustrerade affischer som beskriver svåra ord. Målet var att väcka nyfikenhet kring orden, öka förståelsen för dem och skapa något att tänka kring. Jag hade ambitionen att förklara orden i bild såsom ordböcker förklarar dem i text men snarare som komplement till ordförklaringarna än för att ersätta dem. Jag upptäckte under arbetets gång att det var intressant att lämna bilderna öppna för tolkning och att de därmed skapade givande diskussioner. Bildskapandet i sig var för mig också en bra metod för att förstå orden på djupet. Jag kunde använda tecknandet som ett bollplank för mina tankar. Bilderna fungerar även som hjälp för minnet när det gäller att komma ihåg orden eller deras betydelser.

Kristin Westmar
k_westmar [at] hotmail.com
0709 72 82 95
www.kristinwestmar.com

westmar_1p.jpgLadda ner
westmar_2p.jpgLadda ner