Hannah Stelling

Studenter

Hannah Stelling

Design grundnivå
stelling_1w.jpg
stelling_2w.jpg
stelling_3w.jpg

Vilsna tankar

– en bok om melankoli, mani och det som finns däremellan

Målet med detta projekt har varit att undersöka relationen mellan abstrakt och figurativ
illustration samt att se hur man kan få dessa att fungera tillsammans för att bilda en
helhet. Som utgångspunkt för mina illustrationer har jag använt delar av olika texter jag
skrivit under de senaste åren. Texterna behandlar tankar och känslor som beskriver
melankoli och mani, två psykologiska tillstånd som är vanligare idag än vad man kanske
kan tro. Genom att arbeta med teckning som medium för mina illustrationer fick jag
möjligheten att undersöka hur jag skulle kunna kombinera de figurativa delarna med de
abstrakta. Resultatet av arbetet är en bok som för samman teckningarna med deras
tillhörande texter och på så sätt skapar en delvis linjär historia för läsaren att följa.

The objective of this project has been to research the relation between abstract and
figurative illustration and how one can bring them together to make them act as a whole.
As a starting point for the illustrations I used fragments from texts I’ve written during
the past years. These texts deal with the thoughts and emotions that describe the state of
melancholy or mania, two psychological conditions that are widely spread in our society.
By illustrating these text passages in pencil drawings I’ve been given the possibility to
investigate how to combine figurative illustration with the abstract alike.
The result of this process is a book, summing up the contents of my drawings with the
appurtenant text passages thus creating a somewhat linear story for the reader to follow.

Hannah Stelling
hannah [at] stelling.se
www.stelling.se

 

stelling_1p.jpgLadda ner
stelling_2p.jpgLadda ner
stelling_3p.jpgLadda ner