Daniel Flodin <br/>o Jesper Canell

Studenter

Daniel Flodin o Jesper Canell

Design grundnivå
DanielFlodin_och_JesperCanell_w.jpg

Ett samarbete om samarbete

Detta är ett utforskande arbete om olika former av samarbete. I huvudsak grundar det sig i tanken om ”samarbete” som undersökande verktyg, som kollektiv arbetsmetod, som input/output i kreativa verksamheter och som fenomen i sig självt… Det är dock inte ”bara” ett arbete om samarbete – utan det handlar lika mycket om ett högst personligt sökande efter nya tillvägagångssätt, nya sätt att hitta bakgrundsfakta på och om ett utvecklande av vårt förhållande till grafisk design. Hela projektet har från början till slut varit ett arbete där benämningen ”vi” har varit viktigare än ”jag” – det har varit ett samarbete, mellan oss.

The following is an explorative work on various forms of collaboration. The core of our exploration revolves around the idea of co-operation as a tool for examination, a collective working method, the input/output within creative practices as well as a phenomena in its own right. It is however not “simply” about collaboration, but rather places as much focus on a highly personal search for new working methods, new approaches towards research and on the development of our relationship to graphic design. From beginning to end, the entire project has become a work whereby the term “we” has been more than “me” – it has been a collaboration, between us.

Daniel Flodin
daniel.flodin [at] gmail.com
+46(0)708 114 872

Jesper Canell
jespercanell [at] gmail.com
+46(0)702 950 482

DanielFlodin_och_JesperCanell_p.jpgLadda ner