Angela Nilsson

Studenter

Angela Nilsson

Design grundnivå
Angela_Nilsson_1w.jpg
Angela_Nilsson_2w.jpg

Historiska Bakverk

Projektet ”Historiska Bakverk” utforskar bakverk ur ett historiskt perspektiv. Målet var att skapa illustrationer och typografi inspirerade av olika bakverk, för att förmedla deras bakgrund. Syftet med projektet är att belysa och lyfta fram bakverken som en del av vår historia och kulturarv. Resultatet är en serie affischer som förmedlar bakverkens historia och mina egna upplevelser av dem.


”Historiska Bakverk” is a project about pastries from a historical perspective. The goal was to create illustrations and typography inspired by different pastries, to communicate something about their history. The project aims to highlight the pastries as a part of our history and cultural heritage. The result, a series of posters, are a combination of both their history and my own experience of them.

angela.m.nilsson [at] gmail.com


Angela_Nilsson_1p.jpgLadda ner
Angela_Nilsson_2p.jpgLadda ner