Sara Pilström

Studenter

Sara Pilström

Crafts Master Level Jewellery Art and Design
GraBrosch_SaraPihlstrom_SaraPihlstrom_w.jpg
RodBroch_SaraPihlstrom_SaraPihlstrom_w.jpg
Rotthalsband_SaraPihlstrom_SaraPihlstrom_w.jpg
VittHalsband_SaraPihlstrom_SaraPihlstrom_w.jpg

Tala från hjärtat

<p> Spoken from the heart<br /> <br /> For my final project I have been working with the heart and the symbolism attached to it. The heart is a heavily loaded symbol used in art, literature and religion. The traditional shape of the heart could be seen as overused, but is still a powerful symbol used repeatedly.<br /> <br /> My interpretation of the heart has been made in an associative way, where the values placed in the symbol is of great importance. The heart is a vessel where our feelings of love, hate, fear and joy are hidden. Anyone can choose who to admit inside the gates of the heart to see its secrets.   </p> <p> <br /> Tala från hjärtat<br /> <br /> I mitt examensarbete har jag arbetat med hjärtat och symboliken i det. Hjärtat är en symbol som är starkt laddad och som har använts inom konst, litteratur och religion. Den allmänt vedertagna formen av hjärtat kan kännas urvattnad men är samtidigt en kraftfull sinnesbild som används gång på gång. <br /> <br /> Jag gestaltar hjärtat ur ett mer associativt perspektiv, där värderingarna som läggs i hjärtat spelar en stor roll. Hjärtat är ett käril där det göms och bevaras kärlek, hat, rädsla och glädje; alla våra känslor. Var och en väljer vem som släpps innanför hjärtats portar för att se dess hemligheter. </p> <p> <br /> Sara Pihlström<br /> <br /> <a href="mailto:sara.pihlstrom@gmail.com">sara.pihlstrom@gmail.com</a> </p>
GraBrosch_SaraPihlstrom_SaraPihlstrom_p.jpgLadda ner
RodBroch_SaraPihlstrom_SaraPihlstrom_p.jpgLadda ner
Rotthalsband_SaraPihlstrom_SaraPihlstrom_p.jpgLadda ner
VittHalsband_SaraPihlstrom_SaraPihlstrom_p.jpgLadda ner