Rasmus Malbert

Studenter

Rasmus Malbert

Design Master Level
Rasmus_Malbert_Photo_Rasmus_Malbert_w.jpg

Min trädgård är en skog

“My garden is a forest - Interior objects of paper and wood”

This thesis project is executed at the School of Design and Crafts, University of Gothenburg, GU, at master level. The project treats furniture / interior design and material innovation. The work is carried out together with the pulp company Södra Cell that has developed the material DuraPulp under the department for research and development, R&D.

The project deals with the material innovation DuraPulp and the material wood. The main question it brings up is how these two can be combined so that the brand Södra is communicated. The project has gone through an extensive background analysis of the company Södra as well as a research process on the material DuraPulp.

The result is a concept called “My garden is a forest” that includes a stool and a seedpod “give-away”. This seedpod displays the possibilities that the material DuraPulp offers and can also be mounted into a sphere like lampshade. The products communicate the core values of the brand Södra by combining DuraPulp and wood in easily approachable shapes.

“Min trädgård är en skog- Inredningsobjekt i papper och trä”

Detta projekt är utfört på Högskolan för Design och Konsthantverk, HDK, under Göteborgs Universitet, på magisternivå. Projektet hanterar möbel- och inredningsdesign och materialinnovation. Arbetet är utfört tillsammans med massaföretaget Södra Cell som under sin forskningsavdelning FoU utvecklat materialet DuraPulp.

Projektet hanterar materialinnovationen DuraPulp och materialet trä. Huvudfrågan är hur dessa två material kan kombineras för att kommunicera varumärket Södra. En bakgrundsanalys har utförts av varumärket Södra liksom en materialrelaterad forskning.

Resultatet är konceptet “Min trädgård är en skog” vilket inkluderar en pall och en frökapsel. Frökapseln fungerar som en “give-away” och påvisar möjligheterna med materialet DuraPulp. Den kan även monteras till en sfärliknande lampskärm. Produkterna kommunicerar varumärket Södras kärnvärden genom att kombinera materialen DuraPulp och trä i lättillgängliga former.

Rasmus Malbert
rasmusmalbert [at] me.com
www.rasmusmalbert.com

 

Rasmus_Malbert_Photo_Rasmus_Malbert_p.jpgLadda ner