Maria Sandberg

Studenter

Maria Sandberg

Design Master Level
mariasandberg_photo1__mariasandberg_w.jpg
mariasandberg_photo2__mariasandberg_w.jpg
mariasandberg_photo3__mariasandberg_w.jpg

BIOTOPIA

<p> BIOTOPIA – To imitate nature<br /> Two handknotted carpets of nettles from a utopia about future sustainable textile design and craft<br /> The textile industry is a heavy polluting industry and materials for carpet production gives an extra impact on the environment. By imitating nature we can work with design in a sustainable way. I have been working with textile nature materials like nettle and wool to reduce chemicals in cultivation and indoor environment to create sustainable carpets. Mikrotopia is a poetic interpretation of a microskope picture of a nettle where structure and pattern have been designed to enhance the nettle yarn. Utopia tells a story about my own Utopia about future sustainable textile design where nature, high technology, animals, robots and humans live together in symbiosis! </p> <p> <br /> BIOTOPIA – Att imitera naturen<br /> Två handknutna mattor av nässlor utifrån en utopi om framtida hållbar textildesign och hantverk<br /> Textilindustrin ger ofta upphov till förorenad miljö och mattor är en produkt där materialet ger stor miljöbelastning. Genom att imitera naturen så kan man arbeta med design på ett hållbart sätt. Ull- och nässelgarn minskar kemikalieanvändning vid odling såväl som i inomhusmiljö. Jag har arbetat med dessa material för att skapa ekologiskt hållbara mattor där material och formgivning förstärker varandra. Mikrotopia är en poetisk tolkning av en mikroskopbild på en nässla där strukturen och mönstret är formgivna för att framhäva nässelgarnet. Utopia berättar min utopi av framtida hållbar textildesign där natur, högteknologi, djur, robotar och människor lever i symbios! </p> <p> <br /> Maria Sandberg<br /> info@mariasandberg.com<br /> 0702-396010<br /> <a href="http://www.mariasandberg.com" target="_blank" title="www.mariasandberg.com">www.mariasandberg.com</a> </p> <p> &nbsp; </p>
mariasandberg_photo1__mariasandberg_p.jpgLadda ner
mariasandberg_photo2__mariasandberg_p.jpgLadda ner
mariasandberg_photo3__mariasandberg_p.jpgLadda ner