Lukas Toll

Studenter

Lukas Toll

Design Master Level
LukasToll_Kollage_w.jpg
LukasToll_Lokalen_w.jpg
LukasToll_Material_w.jpg

Konceptbutik för Nudie Jeans

examensarbetet är ett inredningsprojekt med belysning på varumärke. Det handlar om att skapa en koncept butik för Nudie Jeans som bygger på deras värdegrund och ideal. Fokus i projektet har varit att lyfta fram Nudie Jeans i butikens inredning och hjälpa kläderna att kommunicera vad Nudie jeans står för. Nudie jeans har en tydlig filosofi och en stark vision men eftersom det har haft en snabb tillväxt och vuxit i storlek väldigt snabbt så har det inte hunnit med att kommunicera sitt varumärke emot konsument i butik på ett starkt och tydligt sätt. Nudie jeans bad mig därför att skapa ett ”shop in shop” (butik i större butik eller varuhus som tillexempel NK) koncept för dem. Det projektet har varit närvarande i mitt examensarbete och det har varit en givande korsbefruktning mellan det två projekten. Resultatet hänger av de två ihop och bygger på en analys av Nudie Jeans varumärke och ett ramverk med regler för ”vad som är” Nudie Jeans. Viktiga ord så som Svenskt, Industriromantik och vackert åldrande har varit ledande för projektet. I ett större perspektiv skulle butik konceptet kunna användas i övriga Europa och andra delar av världen där det finns samma kulturella referenser. I slutändan är konceptet förhoppningsvis till fördel för konsumenten som får en tydligare bild av Nudie jeans och deras i identitet. Detta skulle också vara en vinst för Nudie Jeans.

Lukas Toll
Kapellplatsen 1a
41131 Göteborg
Tele: 0734 44 24 35
Mail: lukas_toll [at] hotmail.com

LukasToll_Kollage_p.jpgLadda ner
LukasToll_Lokalen_p.jpgLadda ner
LukasToll_Material_p.jpgLadda ner