Jenny Klemming

Studenter

Jenny Klemming

Crafts Master Level Jewellery Art and Design
01JennyKlemming_photo_JennyKlemming_w.jpg
02JennyKlemming_photo_JennyKlemming_w.jpg
03JennyKlemming_photo_JennyKlemming_w.jpg

Land pieces

Human interference or possible domination of nature is a recurring theme in my work. Time passes and our patterns need to be maintained. Our borders divide the landscape through roads and fences. We dominate and shape nature with gardens, industries and agriculture. The human intervention in nature can also be subtle changes in the landscape that disclose a presence.

In my jewellery I want to point out the human action but also try to give shape to visual transitions between culture and nature. When I use a material I cultivate it. I bend it to my will or let it go out of my control for a while before shortening the leash again.


Det mänskliga ingreppet i, eller möjliga makten över, naturen är ett återkommande tema i mitt arbete. Tiden passerar och våra mönster måste upprätthållas. Våra gränser delar upp landskapet genom vägar och staket, vi dominerar genom att tukta naturen i trädgårdar, odlingar och industrier. Det mänskliga ingreppet kan också vara subtila skillnader i ett orört landskap som låter dig ana en närvaro.

I mina smycken poängterar jag det mänskliga handlandet men försöker även hitta sätt att bygga broar som kan gestalta en utjämning mellan kultur och natur. När jag använder ett råmaterial kultiveras det. Jag böjer det efter min vilja, låter det komma utanför min kontroll innan kopplet åter kortas.


Jenny Klemming
jenny.klemming [at] gmail.com
+46 (0)705-777316
www.jennyklemming.se

01JennyKlemming_photo_JennyKlemming_p.jpgLadda ner
02JennyKlemming_photo_JennyKlemming_p.jpgLadda ner
03JennyKlemming_photo_JennyKlemming_p.jpgLadda ner
JennyKlemming_Land_pieces_MFA_HDK2010.pdfLadda ner