Jakob Uhlin

Studenter

Jakob Uhlin

Design Master Level
JakobUhlin_SWEETWATER_logo_w.jpg
JakobUhlin_SWEETWATER_Bojar_ovan_havsytan_w.jpg

SWEETWATER

The water situation is critical in the world. Ceasing groundwater threatens harvests; draining seas and rivers causes collapsed ecosystems. The increased number of installed desalination facilities often employs solutions which strongly contribute to global warming and threats for local ecosystems. Therefore, new methods for desalination are needed, that uses renewable energy and strengthens sensitive ecosystems.

SWEETWATER is a new fresh water system, using energy in ocean waves to power an osmotic desalination process. Through shape and motions, harmony with aquatic ecosystems are met and communicated. The solution offers a flexible installation for coastal towns, a positive impact on ecosystems, new business models and potential markets for the manufacturer and supplier of the system.

Vattensituationen är kritisk i världen. Sinande grundvatten hotar skördar; torkande sjöar och floder ger fallerande ekosystem. Den ökande installationen av avsaltningsanläggningar använder ofta lösningar med stort bidrag till global uppvärmning och hot mot lokala ekosystem. Därför finns det behov av nya metoder för avsaltning, som använder förnyelsebar energi och stärker känsliga ekosystemen.

SWEETWATER är ett nytt färskvattensystem, där havsvågornas energi driver en osmotisk avsaltningsprocess. Genom form och rörelser uppfylls och kommuniceras harmoni med de akvatiska ekosystemen. Lösningen erbjuder en flexibel installation för kuststäder, en möjlighet till positiv påverkan på ekosystem samt nya affärsmodeller och potentiella marknader för producent och leverantör av systemet.

Jakob Uhlin
jakob [at] jakobuhlin.com
+46(0)704951429
More info at: jakobuhlin.com

 

JakobUhlin_SWEETWATER_logo_p.jpgLadda ner
JakobUhlin_SWEETWATER_Bojar_ovan_havsytan_p.jpgLadda ner