Erik Åleby

Studenter

Erik Åleby

Design Master Level
ErikAleby_Render_AndersMagnusson1w.jpg
ErikAleby_Render_AndersMagnusson2w.jpg
ErikAleby_Render_AndersMagnusson3w.jpg

Synthesis

Synthesis is the name of a system and a vehicle. It allows for people living outside of the public transportation grid to replace their car but still keep the freedom.
The system is an extension of public transportation connecting all the users, mapping out as efficient travel as possible. It helps the users pick local alternatives to solve their daily needs to help strengthen the local economy. The Synthesis gives concrete facts to the users about the benefits of the local store, fisherman, farmer or whatever it may be. The system does not only give alternatives to shopping but also on other local places to visit. All the information is provided by the users themselves to create a closer community. The Synthesis is a truly democratic system, not excluding anyone because of age, economy or special needs.

Synthesis är namnet på ett system och ett fordon. Det gör det möjligt för människor som lever utanför det offentliga transportnätet att byta ut sina bilar men fortfarande ha kvar sin frihet.
Systemet som är en förlängning av kollektivtrafiken samlar alla användare för att optimera deras resande. Systemet hjälper även användarna att välja lokala alternativ för att lösa deras dagliga behov och bidra till att stärka den lokala ekonomin. Det ger konkreta fakta till användarna om fördelarna med den lokala butiken, fiskaren, jordbrukaren eller vad det nu må vara. Systemet ger inte bara alternativ till shopping utan även på andra lokala platser att besöka. All information ges av användarna själva för att skapa en närmare gemenskap. Synthesis är ett verkligt demokratiskt system som inte exkluderar någon på grund av ålder, ekonomi eller särskilda behov.

Erik Åleby   
erik.aleby [at] gmail.com
www.erikaleby.se

ErikAleby_Render_AndersMagnusson1p.jpgLadda ner
ErikAleby_Render_AndersMagnusson2p.jpgLadda ner
ErikAleby_Render_AndersMagnusson3p.jpgLadda ner