Charlotte Camvin

Studenter

Charlotte Camvin

Design Master Level
CharlotteCamvin_staande_vaska_w.jpg
CharlotteCamvin_oppen_vaska_w.jpg

Packnick

Packnick
- a picknick deluxe-
An exploratory project on the picnic experience from a sustainable perspective. The target population is primarily urban dwellers who use parks and other public places for picnics in the summer. The project is part of a proposal on how the municipality could provide services to prevent littering in our parks and to reduce the mass consumption of disposable barbecues and other disposable items. The second part of the project consists of a picnic bag for 4 people on wheels. You do not have to carry lots of different bags and bags of beer, extra clothes, games, grills and blankets. Everything fits in the Packnick bag that has a bit more luxurious expression than in the usual picnic bags.

 

Packnick
- en picknick deluxe-
Ett undersökande projekt om picknickupplevelsen sett ur ett hållbart perspektiv. Målgruppen är i första hand stadsbor som utnyttjar parker och andra allmänna platser för picknick under sommaren. Projektet består delvis av förslag på hur kommunen skulle kunna erbjuda tjänster för att förhindra nedskräpning i våra parker och att reducera masskonsumtion av engångsgrillar och andra engångsartiklar. Andra delen av projektet består av en picknickväska för 4 personer på hjul. Du slipper släpa på flera olika på väskor och påsar med öl, extra kläder, spel, grill och filt. Allt ryms i Packnickväskan som är lite lyxigare i uttrycket än de vanliga picknickväskor som finns att tillgå.

Tack till Primus

Charlotte Camvin
charlotte.camvin [at] gmail.com

 

CharlotteCamvin_staande_vaska_p.jpgLadda ner
CharlotteCamvin_oppen_vaska_p.jpgLadda ner