Kristina Breitholtz

Studenter

Kristina Breitholtz

Typografisk gestaltning - ett utforskande projekt

Jag har genom att byta ut orden “vag”, “precis”, “tom”, “full”, “liten” och “stor” mot “ord” undersökt om det är möjligt att med hjälp av typografi kunna förmedla innebörden av ett ord, utan att betraktaren kan läsa det. Under projektet tog jag hjälp av ett antal testpersoner för att ta reda på vilka bilder som bäst fångade essensen av de avsedda orden. De illustrationer som valdes resulterade i två affischserier.