• Administration
Jag är utbildad studie-och yrkesvägledare och har lång erfarenhet av vägledning.
Är engagerad i Sveriges Vägledarförening och intresserad av vägledningsfrågor, både nationellt och internationellt.
Mitt uppdrag innebär information om utbildning, antagning och förkunskapskrav till utbildningar på HDK och övriga utbildningar, studie-och karriärvägledning, studentrekrytering, samarbete med Konstkåren, uppdatering av utbildningssidorna på hemsidan, samordna HDK´s öppna hus, ansvara för alumnverksamheten, studenthälsan m.m
 

Lena Collin

lena.collin [at] hdk.gu.se
+ 46 (0) 31 786 1107
Studie-och karriärvägledare