• Lokaler och teknik
  • Konsthantverk
  • Textilkonst grundnivå
  • Konsthantverk avancerad nivå

Helena Engarås

helena.engaras [at] hdk.gu.se
+46(0)31-786 4882
Tekniker textiltryck verkstad