• Lärarutbildning
  • Bild & Visuell Kultur

Gun-Britt Jansson

gun-britt.jansson [at] hdk.gu.se
+46 (0) 31 786 50 25
Universitetsadjunkt i bild med inriktning mot bilddidaktik. Tjänstledig