Docenter

Docenter

Marléne Johansson

Marléne Johansson är professor i slöjd vid HDK, professor i formgivning, kunst- og håndverksdidaktikk (Högskolan i Telemark, Norge) samt professor i slöjdpedagogik (Åbo Akademi, Finland).
Läs mer om Marléne Johansson

Maria Nyström

Lisbeth Svengren Holm

 

Sedan våren 2015 har HDK även två oavlönade docenturer i design kopplade till verksamheten.

 

Lena Hopsch

Lena Hopsch (Fil. dr, universitetslektor) är lärare och forskare vid Chalmers tekniska högskola, Institutionen för arkitektur. I sin forskning undersöker Lena Hopsch hur design och designprocesser materialiseras genom mänsklig erfarenhet inom områdena arkitektur, konst och filosofi. Lena Hopsch deltar i forskningsnätverk nationellt och internationellt. Forskningen syftar till god design av den fysiska miljön. Hon har publicerat resultaten vid internationella konferenser, i böcker och vetenskapliga tidskrifter.
Mer om Lena Hopsch
 

 

Otto von Busch

Otto von Busch tog sin doktorsexamen vid HDK 2008, med en avhandlingen Fashion-able: Hacktivism and Engaged Fashion Design. Otto har studerat snickeri och gitarrbyggnad, textil och mode, konst och historia, materiell och virtuell design och designteori. Han hade också en konstnärlig karriär innan han påbörjade forskarutbildningen.
I sin forskning, undersöker Otto von Busch framväxten av en ny "hacktivist" designer, det vill säga hur gör-det-själv- (DIY), slöjd- och tillverkarekulturen går samman med former av socialt entreprenörskap och aktivism till något han kallar "strategiskt skapande" ("strategic making"). Han har skrivit ett antal böcker om hacktivism och mode, design och aktivism, och har talat om detta ämne vid Royal Society of Arts i London. Han är för tillfället adjunkt i integrerad design på Parsons, New York.

More about Otto von Busch