Design first cycle/BA level

Personal
camilla.iliefski [at] hdk.gu.se
+46(0)31-786 48 93
Universitetsdjunkt, visuell kommunikation.
carl.johan.skogh [at] hdk.gu.se
+46(0)31-786 40 80, +46(0)76 618 40 80
Universitetslektor i design, Programansvarig Child culture design
christian.stromqvist [at] hdk.gu.se
Universitetsadjunkt i design
claes.johansson [at] hdk.gu.se
Universitetsadjunkt i design, Programansvarig Business & Design
eva.dahlin [at] hdk.gu.se
+46(0)31-786 48 93
+46(0)707-527 688
Universitetsadjunkt i Design
hakan.jutblad [at] gu.se
Universitetsadjunkt i design
johnny.friberg [at] hdk.gu.se
+46(0)31-786 47 72
+46(0)766 18 47 72
Universitetslektor i design, Proprefekt, Enhetschef för insitutionskollegiet Design
jorma.huttu [at] hdk.gu.se
+46(0)31-786 48 93
Universitetsdjunkt, rumsgestaltning
kalle.klockars [at] hdk.gu.se
+46 (0) 31 786 4884
+ 46 (0)709-839222
Universitetslektor i design, Programansvarig Design kandidat
karl-johan.ekeroth [at] hdk.gu.se
Universitetsadjunkt i design. Programansvarig Möbeldesign inriktning Trä
markus.olof.bergstrom [at] gu.se
Universitetsadjunkt i Design med inriktning produktgestaltning/industridesign. Tjänstledig
mattias.gunnarsson [at] hdk.gu.se
Universitetslektor i design med inriktning mot rumsdesign
miriam.fumarola [at] hdk.gu.se
+46(0)31-786 47 67
Biträdande enhetschef Design
mirjana.vukoja [at] hdk.gu.se
+ 46 (0)73- 6986229
Universitetsadjunkt i design, licentiatdoktorand
pascal.prosek [at] hdk.gu.se
+46 (0)708-764976
Universitetsadjunkt i Design med inriktning Visuell kommunikation
theo.agren [at] hdk.gu.se
+46(0)31-786 4893
+46(0)739-24 51 29
Universitetsdjunkt i Design med inriktning mot konstnärligt utforskande och gestaltning. Tjänstledig
thorbjorn.magnusson [at] hdk.gu.se
+46(0)31-786 48 93
+46(0)704-920 440
Universitetsdjunkt, visuell kommunikation