Visual arts

Personal
anna.carlson [at] hdk.gu.se
Universitetsadjunkt i fri gestaltning
beatrice.persson [at] gu.se
Universitetslektor i bild med inriktning mot visuell och materiell kultur
camilla.johansson [at] hdk.gu.se
+46 (0) 31 786 48 79
Universitetsadjunkt i Bild, biträdande enhetschef i Bild
catharina.valenta [at] hdk.gu.se
Universitetsadjunkt i bild Programansvarig i Bild & Visuell kultur. Studievägledare
charlotta.gavelin [at] hdk.gu.se
Universitetsadjunkt Bildpedagogik
dan.tommi.hilden [at] hdk.gu.se
Universitetsadjunkt i bild och visuell kultur med inriktning konstnärlig gestaltning
fredric.gunve [at] hdk.gu.se
Universitetslektor i bild
gun-britt.jansson [at] hdk.gu.se
+46 (0) 31 786 50 25
Universitetsadjunkt i bild med inriktning mot bilddidaktik. Tjänstledig
gunnel.berlin [at] hdk.gu.se
Universitetsadjunkt i bild
hans.ortegren [at] hdk.gu.se
Gästlärare i bild
helga.harenstam [at] hdk.gu.se
Universitetsadjunkt i bild.
kajsa.g.eriksson [at] hdk.gu.se
Universitetslektor i Bild med inriktning konstnärlig gestaltning
katarina.jansson.hyden [at] hdk.gu.se
Universitetsadjunkt i bildpedagogik med inriktning tidiga åldrar
katti.lundh [at] hdk.gu.se
Universitetsadjunkt i bildpedagogik
linda.linder [at] hdk.gu.se
Universitetsadjunkt i bildpedagogik
malena.wallin [at] hdk.gu.se
Universitetsadjunkt Bildpedagogik
maria.nordqvist [at] hdk.gu.se
+46(0)31-786 5160
Utbildningshandläggare lärarutbildning
marie-louise.hansson-stenhammar [at] hdk.gu.se
Universtetslektor i bild med inriktning mot bildteori
nike.nilsson [at] hdk.gu.se
Universitetsadjunkt
olle.essvik [at] hdk.gu.se
Universitetslektor i Bild med inriktning konstnärlig gestaltning
rebecka.nordstrom.graf [at] hdk.gu.se
Universitetsadjunkt i bild
sarah.schmidt [at] hdk.gu.se
+46 (0) 31 786 48 79
Universitetsadjunkt i bild
tarja.haikio [at] hdk.gu.se
+46(0)31-786 48 79
Docent i Visuell coh Materiell kultur med inriktning bild, Enhetschef för insitutionskollegiet Visuell och Materiell Kultur