• Konsthantverk
  • Textilkonst grundnivå
  • Konsthantverk avancerad nivå

Meritförteckning Anna Tegeström Wolgers            2013-04-03

Skiss- och gestaltningsuppdrag
2013    Uppdrag    Karlsborgs kommun/ Västra Götalands-
            regionen, Kanalbolaget; Bronsskulptur till Göta kanal
            med placering i Forsvik
2012    Skiss    Stockholms läns landsting/ Skanska Healthcare;
            Nya Karolinska Sjukhuset, ljusschakt. I samarbete med
            Gunilla Kihlgren
2010    Uppdrag    Folkets Hus och Parker/ Lilla Edet; Ridå till
            Lilla Edet Folkets hus
2008    Skiss    Stockholms Konstråd; Gestaltning , skulptur,
            Älvsjö centrum
2007    Skiss    Stockholms Konstråd; Skulptur Beckomberga
            skola/skolgård
2006    Uppdrag    Uppsala läns landsting; Textil gestaltning
            på ungdomspsyk.
2006    Skiss    Charles Felix Lindbergs donationsfond Göteborgs
            kommun;
            Gestaltning , skulptur, Älvsborgsplan Göteborg
2004    Skiss    Statens Konstråd; Gestaltning, skulptur,
            till Örebro universitet
2002    Skiss    Statens konstråd; Gestaltning , skulptur,
            Citykronan, Stockholm
2002    Skiss    Statens konstråd; Gestaltning  Kultur och
            kunskapscentrum , Strängnäs
2001    Skiss    Statens konstråd; Gestaltning , skulpturgrupp,
            Mölnlycke centrum
2001    Skiss    Falun kommun; Gestaltning trafikrondell
2001    Skiss    Södertälje kommun; Gestaltning, staket, förskola
1997-98    Uppdrag    Statens konstråd; Skulptur, campus
                  Linnéuniversitetet,Växjö
1996          Uppdrag    Stockholms konstråd; Skulptur till
                  Sjötorget, Stockholm

Utställningar i urval

Separatutställningar
2012             Galleri Gocart, Visby
2000            ” Tvätt”, stor textil utomhusinstallation i Södertälje
1995             Konstföreningen Aura, Krognoshuset, Lund
1995              Galleri Andrehn – Schiptjenko, Stockholm
1993, 1997    Galleri Mors Mössa, Göteborg
1990              Arton A Galleri, Stockholm
1990              Kalmar Konstmuseum

Samlingsutställningar
2013          Sadelmakarlängan, Österbybruk. Tillsammans med
                  Gunilla Kihlgren.
2011          Hemlängtan, Eskilstuna konstmuseum,  jag och
                  Carina Marklund curatade och initierade
2010          FASjuni, Konstnärshuset Stockholm
2010          Poetry by light, Supermarket, Kulturhuset,
                  i samarbete med FAS, medutställare Carina
2009          V.art 09. Konstmässa i Värnamo, I samarbete med
                  FAS
2009          ”I det andra rummet”, med FAS,  på Hallwylska
                  museet.  Jag var även curator
2007          Sollentuna centrum, temporär utsmyckning
                  tillsammans med Lotte Nilsson Välimaa, FAS
2003          ”Sites of recurrence”, Chennai, Indien. Nordiska och
                   indiska konstnärer och konsthantverkare.
                  Curator Tamara Malmeström
2003          Borås Konstmuseum, samma utställning/projekt
                  som ovan
1998          Skulpturtriennal, Skulpturens hus, Stockholm
1998          Tre dimensioner, samtida svensk textil konst”,
                  Borås Konstmuseum
1998          Nytolkningar” Lunds Konsthall
1995          Textiltriennal, Tournai, Belgien
1996          ”på:tiden”, Moderna Museet, Stocholm
1995          ”Alone Together”, Liljevachls Konsthall, Stockholm
1995           Återkomster, kyrkoprojekt i Stockholm, curator Eva Asp
1995           Skapelser, kyrkoprojekt i Västergötland, curator Lena Holmstrand Krüger

Projektledning/curator/utställningsproducent/ konstkonsult
2012-       Almtorget; en akitektonisk, konstnärlig gestaltning
                 som hyllar träden med särskild betoning på almen
                 som är stark hotad av almsjukan. Lies-Marie Hoffman
                 konstnär och uppdragsgivare, i samarbete med
                 Djurgårdsförvaltningen.
2011         Konstkonsult; Inom tjänsten som konstsekreterare
                i Nacka kommun, 3 förskolor
2011         Eskilstuna Konstmuseum; Hemlängtan med
                 8 konstnärer. Utgångspunkt Karin Johannesons
                 bok Nostalgia. Curator tillsammans med Carina
                 Marklund.
2010         Konstnärshuset; FASjuni, stor samlingsutställning med
                 Fiber art sweden,
                 Curator i samarbete med Monica Nilsson.
2009         V-art; Konstmässa i Värnamo, curator till monter
2009         Hallwylska museet; I det andra rummet,
                 producentansvar till tematisk utställning
                 med 34 konstnärer.
2009-10   Arbetets museum, Textilmuseet, Hallwylska
                 museet;
                 Smutsig tvätt – rena kläder; kulturhistorisk
                 utställning om hushållstvättens historia.
                 Jag var utställningsproducent.
2009         Konstkonsult; Värnamo kommun, 2 uppdrag till
                 Apladalsskolan
2012-15   Konstkonsult; Gävleborgs läns landsting

Stipendier
1992, 2004, 2011    Konstnärsnämndens arbetsstipendium
                               (2-åriga)
1998,1999, 2008    Konstnärsnämndens projektbidrag
2008-2009             Estrid Ericssons stiftelse, Längmanska,
                               Sparbanken Första

Anställningar
2013-            Lärare i bild och form, Capellagården, 40 %
2011              Nacka kommun; konstsekreterare vik 12 mån,
                     100%
1998-08        Konstfack; Lektor i form och rum med keramisk
                      inriktning 50%
1993-98        Konstfack; Timanställd lärare
1988-93        Fritid Stockholm; Verkstan för alla,
                      specialledare 50%

Utbildning
1980-81        Stockholms universitet; Etnologi 40p
1981-82        Nyckelviksskolan
1983 – vt       Keramikutbildning Helsingborg kommun
1983-87        Konstfack; MFA (Master of Fine Arts) in three-
                     dimensional design
1988             Konstfack; Påbyggnadsstudier 20p
1993             Stockholms universitet; Konstvetenskap 30p
2003             Konstfack; Högskolepedagogik 5 hp
2006             Linköpings universitet; Fortbildningskurs i
                     utställningsgestaltning 20p

Övriga meriter
Ordförande i Fiber Art Sweden 2008-09, ett nätverk med 42 konstnärer inom det textila fältet. Vi driver projekt, samarbeten och kommunicerar brett ut mot offentligheten. 2011 fick vi  BUS-pris.

Anna Tegeström Wolgers  - anna@tegestrom.se – 0707 38 20 82
 

Anna Tegeström- Wolgers

anna.tegestrom.wolgers [at] gu.se
+46 (0)31-786 4398
Professor i textilkonst