• Konsthantverk och design vid Steneby
  • Tillämpad konst och formgivning avancerad nivå

Livskonst

Jag tror att konstens viktigaste uppgift är att spegla människan och hennes verklighet.  Det är ett sätt för mig gå ut ur mig själv, ställa mig bredvid och bli betraktare. Utan ett du finns inget jag. Konstnär och konstpublik kan vara varandras du och jag i växelverkan. Konsten är för mig alltid ett medel, aldrig ett mål. Livet är alltid större och konsten måste tjäna livet. Jag arbetar med installationskonst, digitala tekniker, fotopolymergravyr och koppargrafik.

Pedagogiskt statement

Människor är lärande varelser. Vi lär oss för vår överlevnad och för drömmen om ett bättre liv, men jag tror också av ren nyfikenhet. Vi upplever verkligheten selektivt och väljer kunskap utifrån det som är aktuellt i våra liv. Jag menar därför att lärarens uppgift är att skapa lärande situationer och leda studenten i dennes kunskapssökande och utveckling med utgångspunkt från lärandets tre dimensioner; känsla, intellekt och socialt sammanhang.

Konstnärlig utbildning

International workshop in Imatra. Graphics and Polymer photogravure by Jim Berggren and Kari Holopainen 2005 3+3 etc.
Digital gestaltning Göteborgs Universitet 5p 2003
Högskoleexamen, Masternivå, Fri Konst på Konsthögskolan Valand 2002  

 

Anna-lill Nilsson

anna-lill.nilsson [at] hdk.gu.se
+46(0)531- 710 85
+46(0)733- 944 223
Universitetslektor i fri konst, Programansvarig Applied Art and Design MA Level