Fristående kurser

Nyheter
Fristående kurser

VÅRKURS 2018 Adobe Creative Suite, påbyggnad

Adobe Creative Suite, påbyggnad, 8,0 hp

HDKACS Grundnivå

Beskrivning

Visuell Kommunikation & Digitala verktyg

Det här är en fördjupningskurs för dig som redan jobbar i något eller några av programmen Indesign, Illustrator och Photoshop med Grafisk formgivning, Illustration och/eller Bildbehandling. Vi kommer under kursen i första hand arbeta med att framställa olika typer av trycksaker i varierande format utifrån givna förutsättningar. Här tränas rena praktiska programkunskaper blandade med typografi, bildanalys, färghantering mm

Det kommer också att ges utrymme för diskussioner om olika former av metoder för att kommunicera ett visuellt budskap (olika medier men också olika materials egenskaper) och om hur dessa påverkar mottagandet.

För att kunna tillgodogöra sig kursen förväntas deltagarna ha en grundläggande kunskap och förståelse i de olika programmen.

Behörighet och anmälan

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet.

Urval:  Urvalet baseras på arbetsprover.
Period: Kursen ges två eftermiddagar i veckan i perioden 10/4-24/5

Sök till kursen

1.      Anmäl dig till kursen på antagning.se
Sista dag för anmälan: 16 oktober 2017.

2.      Skicka in ditt arbetsprov i vårt system DAP
Sista dag att skicka in arbetsprover: 23 oktober 2017.

En ansökan är inte giltig utan en korrekt inskickad portfolio.

Arbetsprov

Arbetsprovet skickar du in som en digital portfolio i vårt system DAP. Vi rekommenderar att du börjar skapa din portfolio i god tid. DAP stänger exakt vid midnatt sista inlämningsdag, och vi kan ge teknisk support fram till kl 18 samma dag. När du skickat in din portfolio så får du ett bekräftelsemail. Var noga med att kolla att du har mottagit mailet, annars har din portfolio inte blivit korrekt inskickad. Länk till DAP: www.dap.hdk.gu.se

Arbetsprovet till denna kurs ska bestå av:

1. CV - 1 slide
Beskriv relevanta erfarenheter kopplade till design etc. samt en beskrivning av hur du använder dig av programmen Illustrator, Photoshop och Indesign idag.

2. Motivationsbrev (Letter of Intent) – 1 slide
Brevet är en skriftlig motivering som ska beskriva varför du söker kursen och vad du vill få ut av kursen etc.

3. Bilder -  5 slides, 1 bild per slide
Fem bilder som representerar din praktik och visar hur du använder dig av programmen Illustrator, Photoshop och Indesign idag

Om antalet sökande överstiger antalet platser rangordnas sökande utifrån kriterierna Formgivning och Presentation samt Erfarenhet och Motivation. Vi gör en bedömning av din gestaltning/formgivning samt hur du valt att presentera/kommunicera ditt arbete i de fem bilderna du skickar in. Din erfarenhet av att arbeta i Illustrator, Photoshop och Indesign samt din motivation för och behov av utbildningen bedöms också.

Urval och antagning

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömargrupp bestående av kursansvarig samt eventuellt flera representanter från utbildningen. Bedömargruppen rangordnar de sökande.

Din behörighet granskas av universitetets sektion för antagning. Om du saknar behörighet stryks din anmälan. Bedömargruppen har möjlighet att bevilja undantag från de formella behörighetskraven. Detta kan ske om bedömargruppen har rankat arbetsprovet högt och den sökande bedöms ha de kvalifikationer som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det är bedömargruppen som tar initiativ till att bevilja undantag från behörighetskraven - sökande kan inte begära denna prövning.

Viktiga datum om när antagningsbeskedet publiceras med mera finns på antagning.se – Viktiga datum

Mer information om kursen

Kursplan

Inför kursstart publiceras information som litteraturlista, schema och välkomstbrev på GUL:s (Göteborgs universitets lärplattform) öppna sidor.

Kursansvarig

Thorbjörn Magnusson thorbjorn.magnusson [at] hdk.gu.se

Frågor

Om du har frågor om innehållet i kursen kontakta kuransvarig lärare.
Om du har frågor om din anmälan, arbetsprov eller annat som rör antagning kontakta hdkadmission [at] hdk.gu.se