Övriga nyheter

Nyheter
Övrigt

JOBBA PÅ HDK: Professor i design med inriktning business & design - Teknisk chef - Utbildningshandläggare

Professor i design med inriktning Business & Design

Genom en generös gåva från Torsten Söderbergs Stiftelse är det med stor glädje konstnärliga fakulteten, i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet nu annonserar en ledig anställning med titeln: Torsten och Wanja Söderbergs Professur i design med inriktning Business & Design.

Vi söker en person med påvisad vetenskaplig skicklighet och förmågan att bidra till en kreativ och komplett konstnärlig och vetenskaplig miljö som stödjer utbildning och forskning, ofta bedrivna i samarbete med externa aktörer.

Mer information om anställningen som professor i design med inr Business & Design

 

Teknisk chef

Den 1 januari 2020 kommer de två institutionerna Akademin valand och Högskolan för design och konsthantverk (HDK) att gå samman vilket är en spännande utmaning för hela den konstnärliga fakulteten. Vi söker nu en teknisk chef till dessa två institutioner för att driva och stödja verksamhetsförändringen mot sammanslagningen och mot ett konstnärligt campus enligt vision 2025. Teknisk chef rapporterar direkt till prefekten för HDK och är del av institutionernas ledningsgrupper.

HDK och Akademin Valand har idag  22 anställda tekniker, 20 i Göteborg och 2 vid Steneby i Dals Långed, 17 mil norr om Göteborg. Verkstäderna, den tekniska personalen och det stöd som det innebär är central för den utbildning och forskning som bedrivs vid institutionerna.

Mer information om anställningen som teknisk chef

 

Utbildningshandläggare

Som utbildningshandläggare är du anställd för att arbeta för institutionen som helhet. Som vi är organiserade idag är en av huvuduppgifterna handläggning av forskarutbildningen, vilket innefattar allt från doktorandantagning, individuella och allmänna studieplaner till registrering av studieresultat. Arbetet sker i nära samverkan med studierektor och strävan med vårt utvecklingsarbete är att öka samarbetet även med andra handläggare. Du ingår tillsammans med viceprefekt i beredningsgruppen för forskningsrådet. Du sköter rådets kallelser, handlingar, minnesanteckningar samt är i förekommande fall dess stöd vid författande av svar på remisser.

Mer information om anställningen som utbildningshandläggare