Övriga nyheter

Nyheter
Övrigt

I sin linda – en utställning och tvärvetenskaplig forskningsstudie – visar på ett förändrat synsätt kring dödfödda

Att svepa ett dödfött barn är ingen ny företeelse. Det är en grundläggande omsorg och varje förlossningsavdelning har sina rutiner. I dag betonas vikten av att knyta an – föräldrar uppmanas att se barnet och ta farväl. Den aktuella studien och utställningen I sin linda visar på ett förändrat synsätt kring dödfödda.

Birgitta Nordström, textilkonstnär och universitetslektor vid HDK – Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet började forska i ämnet redan 2010.

– Vissa frågor och händelser lämnar stort avtryck i en människas liv. Så blev det för mig när jag fick frågan om att väva små filtar till barn som dör i samband med graviditet och förlossning. Och den frågan ledde mig vidare: Hur skall sådana filtar se ut? Hur skall texturen kännas i handen?

Hon började med att handväva i ylle, silke och bomull. Alla filtar fick sina egna uttryck och vävdes i olika färger. Någon blev röd, en annan blå. Till slut reducerades färgen till vita eller oblekta nyanser.

– Det blev mitt sätt att närma mig tanken på något omslutande och tröstande. De första filtarna hade en viktig uppgift: att i en svår situation där orden ofta inte räcker till, undersöka om väven, ordlöst, skulle kunna tala – taktilt och konkret, säger hon.

Tillsammans med en liten bok visades svepefiltarna på en rad utställningar och ledde till att Birgitta Nordström fick kontakt och värdefullt stöd både av föräldrar som förlorat sina barn och personal inom vården. Så småningom var det dags för nästa steg – att pröva filtarna i handling. Vägen dit gick genom att formge en filtkvalité för industriell produktion. Av råvaran klipptes filtar i två olika storlekar. Fållen gjordes genom att repa upp en frans och sy fast en konturtråd av silke eller lin, som ett enkelt men talande avslut. Fransen säger något om det oavslutade. Filtmaterialet, ylle och bomull, är valt för att kunna hålla, ge en känsla av värme och absorbera vätska.

– Förberedelse för en klinisk studie startade och den är nu igång på tre olika förlossningskliniker. Respons har kommit från olika håll och en mycket viktig önskan har en barnmorska uttryckt: ”Glöm inte de allra minsta. Det behövs filtar som kanske inte är större än 45x45 cm att användas vid sena missfall och aborter.”

Det blev startpunkten för de handvävda svepefiltar som ingår i utställningen på Kulturparken Småland där de större industriellt vävda filtarna visas tillsammans med nya handvävda i mindre storlek. Det som en gång var ett ensamt arbete och forskning är nu en process Birgitta Nordsträm delar med studenter, kolleger och vänner i en vävande forskargrupp på HDK, Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet.

– Att famna, hålla och linda är våra ledord i processen. Vi väver de flesta filtarna i par. En filt sparas med tanke på den utställning som nu visas. Den andra lämnas vidare till sjukhusen. Vävningen är en konstnärlig undersökning som pågår parallellt med studien inom förlossningsvård. Vi har en gemensam vävstol och den uppmaning vi ger varandra lyder: Väv – och väv det vackraste.

Löptid för studien är ca ett år och resultatet kommer att publiceras i en beskrivande rapport.

Utställningen I sin linda pågår fram till den 29 oktober på Smålands museum.

Medlemmar i forskargruppen för den kliniska studien: Marie Berg, professor/barnmorska, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborgs universitet, Siv Lindbratt Börjes, Doctor of Dental Surgery, Medrconsulting AB, Birgitta Nordström, textilkonstnär och universitetslektor vid HDK – Högskolan för design och konsthantverk, Göteborgs universitet

Medlemmar i den vävande forskargruppen: SaraMy Bernetoft, Marianne Davidsson, Anna Eklind, Sofie Karlsson, Hanna Larsson, Subani Melin, Terese Molin, Birgitta Nordström, Gunnel Sthen, Barbro Wingstrand