Övriga nyheter

Nyheter
Övrigt

HDK söker: projektledare examensutställning konsthantverk

Nu söker vi dig som vill ansvara för att planera och säkerställa genomförandet av examensutställningen för kandidat- och masterstudenter vid konsthantverksutbildningarna vid HDK i Göteborg respektive Steneby (Dals Långed). Du kommer att organisera och samordna planeringen fram till färdig utställning vari det ingår att ta fram presentationsmaterial om utställningen, ha kontakt och samordna utställningslokaler samt studentpresentationer.

Kontakter med press och allmänhet är en viktig del av arbetet. Arbetet är självständigt men innebär mycket kontakter med studenter, enhetschefer och personal vid de två institutionskollegierna. Som stöd i ditt arbete finns kommunikatör vid HDK. Arbetet innebär resor mellan Dals Långed och Göteborg.