Alumni

Nyheter
Alumni

HDK-alumn gestaltar idén om högstadiet genom plexiglas

Sedan två år har HDK-alumnen Karin Gyllerfelt arbetat med en konstnärlig gestaltning till en högstadieskola i Torsås, Småland. På lördag den 19 augusti invigs det färdiga verket, Förvandligen.

Gestaltningen utgår från en idé om högstadiet som plats och rum för unga människor i färd med att skapa sitt jag. Eleverna är i en slags transformation - på väg att formas, omformas och definiera sig själva i förhållande till sin omgivning och varandra.

I processen finns en rörelse, en nyfikenhet och en energi som Karin Gyllerfelt har velat ta till vara. Det färdiga verket är placerat i den nybyggda skolans trappuppgång och ljusschakt.

Karin Gyllerfelt om verket:
Jag använder mig ofta av det textila bärbara plagget i min konstnärliga process. Social tillhörighet genom bärandet av vissa specifika plagg kan vara en viktig del i individers skapande av en egen identitet. I arbetet med Förvandlingen har jag velat lyfta det positiva i en sådan identitetsskapande process.
Jag har velat skapa ett rum fullt av lust och möjligheter. Plagget flyger i luftrummet och byter skepnad. Allt är i rörelse. Det är en lek, en slags maskerad. Du kan bli vad du vill. Du kan vara den du är.
Det färdiga verket består av fyra laserskurna plexiglasskivor med fotografisk utskrift. Motivet och formen på bilderna har uppstått då jag upprepade gånger kastat ett plagg upp i luften och fotograferat det mitt i rörelsen. 

Karin Gyllerfelt tog sin masterexamen i Konsthantverk inriktning smyckekonst 2014.