Fristående kurser

Nyheter
Fristående kurser

FRISTÅENDE KURSER VÅREN 2018

Nu är anmälan öppen för vårens fristående​ kurser. 

Anmälningsperioden för kurser som ges våren 2018 är 15 september till 16 oktober. Kurser som ges på engelska finner du här. Följande kurser ges:

HDK i Göteborg
Adobe CS påbyggnad
Atelierista - utbildning, Bildpedagog i förskola och skola, kurs II.
Bild och visuell kultur 3, Konst- och bildteori öppen för sen anmälan
Bild och visuell kultur 4, Samtidskonst öppen för sen anmälan
Bild och berättande
Design och kulturarv
Design - Politik
Gestaltande animation
Introduktion till forskning inom det konstnärliga fältet 2
Konsthantverk 1, individuell fördjupning
Konsthantverk 2, individuell fördjupning
Konstnärlig gestaltning av det offentliga rummet
Slöjd 1 för lärare åk 7-9 öppen för sen anmälan
Slöjd 2 för lärare åk 7-9 öppen för sen anmälan
Slöjden i samhället öppen för sen anmälan
Slöjdämnet och digitala verktyg
Ämnesdidaktik för slöjdlärare i grundskolan
ÄTA - mat, materialitet och design

HDK vid Steneby, Dals Långed
Hantverk och formgivning med inriktning textil
Hantverk och formgivning med inriktning textil 2
Hantverk och formgivning med inriktning trä
Hantverk och formgivning med inriktning trä 2
Hantverk och formgivning med inriktning metall
Hantverk och formgivning med inriktning metall 2

OBS! Flera av kurserna kräver att du lämnar in arbetsprover eller motivationsbrev så läs anvisningarna noga. Kurserna ges under förutsättning att resurser finns samt att antalet sökande inte blir för lågt.

Studieavgift 

Medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz betalar ingen studieavgifter. Medborgare från övriga länder betalar en studieavgift. Är du osäker på om du behöver betala, läs mer om studieavgifter.  Mer information om våra fristående kurser finner du här.

Bild: Johan Wingborg. Bilden är beskuren.