Utställningar

Nyheter
Utställningar

The Face of God. Forskningsprojekt ställs ut på Vandalorum

På lördag 14 oktober öppnar utställningen The Face of God på Vandalorum i Värnamo. Utställningen är resultatet av ett forskningsprojekt på HDK som pågått under två år.

Utställningen lyfter fram den tjeckiska entomologen och konstnären Milka Havels liv och verk genom återskapade artefakter och bilder. Milka Havel (1571-1631) görs åter levande genom tolkningar, texter, rekonstruktioner utifrån fragment samt inlånade originalverk. The Face of God, titeln på Milka Havels delvis förlorade text om sökandet efter ordning i kaos, bildar grunden för utställningen.

I samband med utställningen publiceras även en bok i HDK:s bokserie Making Narratives, om Milka Havels betydelse idag. Boken och utställningen är två kompletterande delar av projektet.

Projektet har pågått under två år och är finansierat av HDK som forskning i tjänst och konstnärligt utvecklingsarbete samt av Slöjdföreningen. En projektgrupp, ledd av proprefekt Johnny Friberg, har arbetat med projektet men många andra har bidragit i någon omfattning.

Vernissage: 14 oktober, kl 14.00. Utställningen invigs av Ulf Dalnäs, prefekt HDK, i närvaro av museichef Elna Svenle, Johnny Friberg samt deltagande formgivare.
Utställningen pågår t.o.m. 28 januari 2018.

Vandalorum's hemsida
 
De som har ingått i projektet är:
Kalle Ekeroth
Johnny Friberg (proj ledn)
Håkan Jutblad
Jesper Norda
Mattias Rask
Christian Strömqvist
Frej Wichmann
 
Även följande personer från HDK har medverkat i projektet:
Magnus Andersson
Eva Dahlin
Anna Eklind
Ossian Gustavsson
Thomas Laurien
Pascal Prosek
Jonas Roth
Henric Benesch
Lieselotte van Leeuwen
 

Foto av Christian Strömqvist