Utställningar

Nyheter
Utställningar

Bildlärarstudenter visar examensarbeten på Konstepidemin

Bild: Foto från Sara Eva Samuelssons examensprojekt (bilden är beskuren)

Konst och kultur är viktiga delar i skolan för att elever ska kunna gestalta kunskaper på olika sätt. Bildämnet syftar till att elever ska stärka sin förmåga att kommunicera med, producera och tolka bilder i ett samhälle där den visuella kulturens betydelse ständigt ökar.

Studenterna på Bildlärarutbildningen på HDK arbetar med tre områden i sin utbildning: ämnesteori, ämnesdidaktik och konstnärlig gestaltning. Den konstnärliga gestaltningen (skapandet) används dels som ett verktyg för reflektion i bildämnet, dels som konstnärligt uttryck. Med konstnärliga uttrycksformer kan vi bland annat kommunicera med andra människor, förmedla budskap, ge uttryck för våra tankar, känslor och åsikter och reflektera kring livsfrågor.

Utställningen är en delredovisning av bildlärarstudenternas examensarbeten.

Studenterna som ställer ut

Kandidat - Examensarbete 2 på avancerad nivå:
Jonas Flank
Lina Karlsson
Iris Liedberg
Elisabeth Revborn
Lisa Sellin
Jenny Svensson
Sofia Vuorela
Linnea Blomqvist
Amanda Andersson
Christine Berglund
Mikaela Cedergren
Elisabeth Åkerblom

Master - Examensarbete 3 på avancerad nivå
Sara Mårtensson
Sara Eva Samuelsson
Micaela Kevic
Lisa Corin
Emelie Alfredsson
Katarina Jansson Hydén

Tid: 27 - 31 maj, kl 13-16. Vernissage: 27 maj kl 13. Välkomna!
Plats: TIAN, Konstepidemin, Konstepidemins väg 6. Göteborg

Bild: Foto från Sara Eva Samuelssons examensprojekt, i samarbete med Nibras Yass. (bilden är beskuren)