Öppna föreläsningar

Nyheter
Öppna föreläsningar

Att framföra kropp – ytterligare aspekter nr 3

Handpöl av Hilda Fürst, Foto: Martin Gustavsson

Textil – Kropp – Rum på HDK vid Steneby har glädjen att bjuda in till tredje upplagan av seminarieserien som handlar om tematiken kring kropp.

Med seminarieserien söker vi väcka frågor, skapa dialog och ge flera perspektiv i tematiken runt kropp. Flera infallsvinklar av hur man kan förstå ”att arbeta mot/ med den mänskliga kroppen”. Vad kan det innebära? Det narrativa, materialitet som antyder kroppen eller förutsätter en kropp. När kommuniceras kroppen/ kommuniceras något om den, med den? Rörelse och kropp. Erfarenheter vi ”ser” och läser av, kunskap vi bygger upp och får med eller genom kroppen. Töja kropp som idé och redskap. Kroppen som redskap för att avläsa och förstå en rumslighet.

MEDVERKANDE:

Anja Franck: Socialantropolog
Hur påverkar icke-medborgarskap vår rörelsefrihet? Hur påverkar det vilka kroppar som anses välkomna, önskvärda och förtjänta av rättigheter? Eller vilka som kan interneras i läger eller deporteras? Hur påverkas vi alla av att en del kroppar betraktas som ”illegala”?

Annika von Hausswolff: Adj. professor i fotografi
Ana Mendietas bildvärld är sprungen ur en tid väldigt olik vår egen, dock innehåller den ett konstnärligt sprängstoff som  nog aldrig kommer att klinga av. Jag kommer i mitt föredrag att diskutera och jämföra utvalda konstverk av Ana Mendieta med mina egna bilder samt andra konstnärskap från Norden. Titta på gemensamma nämnare vad gäller motiv och  förhållningssätt men även avgörande skillnader  i attityd och konsekvenser. Utifrån min position som bildkonstnär skall jag  föra en dialog mellan konstnärskap med hjälp av bilder genom tid och rum. Titeln BODY DOUBLE handlar om konstnärliga  strategier i gestaltandet av den egna kroppen. Kroppen som verktyg, ämne och symbol.

Veera Suvalo Grimberg: Dansare och konstnärlig ledare Danskompaniet Spinn
Danskompaniet Spinns konstnärliga ledare Veera Suvalo Grimberg berättar om kroppar som inspirerar, drömmar som blir sanna och om att hitta nya ingångar i scenkonstens labyrinter i Göteborg, Västra Götalandsregionen, Sverige, Norden och Europa. Veera är ständigt nyfiken på samarbeten med koreografer, textilkonstnärer, kompositörer som har något att säga med sin konst. Danskompaniet Spinn arbetar för att de kommande generationerna får uppleva en konstform där alla är lika värda. Spinn är ett internationellt danskompani med dansare med och utan funktionsvariationer.

Seminariet är öppet för alla.
Välkommen!

Tid: 1/12 kl 10.00-14.15
Plats: Samlingssalen, Steneby
 
Bild: Handpöl av Hilda Fürst, foto: Martin Gustavsson