Fristående kurser

Nyheter
Fristående kurser

VÅREN 2018 Konstnärlig gestaltning av det offentliga rummet, 15 högskolepoäng

Foto: Lars Rönnberg. Bilden är beskuren.

FKAKG1 Konstnärlig gestaltning av det offentliga rummet

En praktisk och teoretisk kurs som behandlar konstnärlig gestaltning i den offentliga miljön. Kursen reser konkreta frågeställningar kring vad offentlig konstnärlig gestaltning kan innebära, både ur ett praktiskt och ett estetiskt perspektiv. Kursen inkluderar aspekter på exempelvis: brukaren, rummet, hållbarhet, säkerhet, ekonomi, etik och rättigheter.

Kursens tema är konstens roll i det offentliga rummet utifrån kommunikation och social kontext. Studierna baseras på att studenten utvecklar och presenterar egna förslag till konstnärlig gestaltning i ett givet offentligt rum.

I kursen ingår konstnärlig nutidsorientering och praktiska övningar. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier och studiebesök på temat offentliga rum.

Undervisningspråk
Engelska

Kursperiod
Vecka 03–12 2018

Förkunskapskrav
Konstnärlig kandidatexamen eller kunskaper som kan bedömas likvärdiga.

Sök till kursen

1.      Anmäl dig till kursen på antagning.se
Sista dag för anmälan: 16 oktober 2017.

2.      Skicka in ditt arbetsprov i vårt system DAP
Sista dag att skicka in arbetsprover: 23 oktober 2017.

En ansökan är inte giltig utan en korrekt inskickad portfolio.

Arbetsprov

Arbetsprovet skickar du in som en digital portfolio i vårt system DAP. Vi rekommenderar att du börjar skapa din portfolio i god tid. DAP stänger exakt vid midnatt sista inlämningsdag, och vi kan ge teknisk support fram till kl 18 samma dag. När du skickat in din portfolio så får du ett bekräftelsemail. Var noga med att kolla att du har mottagit mailet, annars har din portfolio inte blivit korrekt inskickad. Länk till DAP: www.dap.hdk.gu.se

Arbetsprovet till denna kurs ska bestå av:

1. CV - 1 slide.
CV kommer att bedömas utifrån tidigare och relevant yrkeserfarenhet.

2. Skriftlig motivering (Letter of Intent)- 1 slide.
Din skriftliga motivering kommer att bedömas utifrån din förmåga att formulera dina lärandemål och dina intressen i relation till din tidigare erfarenhet

3. Bilder som representerar din praktik – 5-10 slides (1 bild per slide).
Bilderna kommer att bedömas utifrån din konstnärliga förmåga samt kunskaper och färdigheter i material och tekniker.

Urval och antagning

Alla kompletta ansökningar bedöms av en bedömargrupp bestående av kursansvarig samt eventuellt flera representanter från utbildningen. Bedömargruppen rangordnar de sökande.

Din behörighet granskas av universitetets sektion för antagning. Om du saknar behörighet stryks din anmälan. Bedömargruppen har möjlighet att bevilja undantag från de formella behörighetskraven. Detta kan ske om bedömargruppen har rankat arbetsprovet högt och den sökande bedöms ha de kvalifikationer som krävs för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Det är bedömargruppen som tar initiativ till att bevilja undantag från behörighetskraven - sökande kan inte begära denna prövning.

Viktiga datum om när antagningsbeskedet publiceras med mera finns på antagning.se – Viktiga datum

Mer information om kursen

Inför kursstart publiceras information som litteraturlista, schema och välkomstbrev på GUL:s (Göteborgs universitets lärplattform) öppna sidor.

Kursplan

Har du frågor om ansökan maila din fråga till hdkadmission [at] hdk.gu.se

Har du frågor om kursens innehåll kontakta Katarina Andersson katarina.andersson.2 [at] hdk.gu.se

Användarguide för DAPLadda ner