Fristående kurser

Nyheter
Fristående kurser

Bilderböcker för barn, 30 högskolepoäng

Fotograf Ola Kjelbye

Information om kursen Bilderböcker för barn som genomfördes hösten 2010.

Bilderböcker för barn, 30 högskolepoäng.
Distanskurs i bilderboksskapande.

Bilderböcker kallas de barnböcker vars innehåll i huvudsak är bilder i form av illustrationer eller foton. År 1897 lade Elsa Beskow grunden till den moderna bilderboken genom sin jugendinspirerade bok om »Den lilla, lilla gumman«. I hennes spår har en rad framgångsrika bilderboksskapare följt. Bl a Lennart Hellsing, Tove Jansson,  Inger och Lasse Sandberg, Gunilla Bergström, Sven Nordqvist med flera.

Deras populära skapelser Krakel Spektakel, Mumintrollet, Pettson och Findus, Spöket Laban och Alfons Åberg har inte bara sålt miljontals böcker runtom hela världen, de har även skapat en mängd olika kulturella verksamheter och produkter, som t ex film, TV-serier, leksaker, spel, teaterföreställningar, sommarland med mera.

Hur bär man sig då åt för att skapa en bilderbok för barn av hög kvalité? Detta och mycket mer kommer vi att gå in på i denna grundläggande kurs i att författa och illustrera bilderböcker. Kursen riktar sig till alla som någon gång funderat på att skapa en egen bilderbok.

Kursen innehåller
Undervisning och praktiska tillämpningsmoment i bilderboksskapandets olika faser. 
Berättande, manus, konstnärliga tekniker, grafisk form och layout, samt branschkunskap och litteraturkunskap.
Målet är att under en termin genomföra ett bilderboksprojekt från idé till färdigt resultat.

Större delen av arbetet sker på distans, men ett antal schemalagda workshops i bl a konstnärliga tekniker genomförs på HDK i Göteborg.

Kursens upplägg:
Kursen är indelad i fyra workshops, som var och en fokuserar på bilderboksskapandets olika faser:

* Idé/koncept
* Berättelsen
* Bilden
* Boken

Tiden däremellan ägnas åt självständigt arbete. De fysiska mötena kommer att äga rum på HDK i Göteborg. Vid varje möte presenterar studenterna sina projekt för varandra och redovisar hur långt de avancerat inom dessa.

Det första mötet sker på HDK i samband med Bok och Biblioteksmässan 23-26/9.  Under två dagar får studenterna genomföra en workshop med fokus på idé och koncept.

Kursplan


Förkunskapskrav:
För att bli antagen till kursen krävs grundläggande behörighet för högskolestudier.

Ansökan:
Ansökan sker på särskild blankett. Till ansökan bifogas arbetsprover bestående av bilder, texter eller liknande i högst A4 format. OBS! Det måste vara kopior. Arbetsprov returneras ej. Urval görs på inskickade arbetsprover.

Kursstart: 20 september 2010

Kurstid 20 september – 4 februari 2011

Sista ansökningsdag: 31 augusti 2010.
Besked om antagning sker i vecka  36

Kursansvarig
Linda Holmer, illustratör, formgivare och skribent
www.fiskform.com

För mer information om kursen kontakta: linda.holmer [at] gu.se
För mer information om ansökan: catharina.ryhnell [at] hdk.gu.se