Verkstäder vid Steneby

Verkstäder vid Steneby

HDK har en total verkstadsyta på 5 612 kvadratmeter varav 3 768 är förlagda på Steneby i Dals Långed. Här finns både verktygen och utrymmet för att du ska kunna förverkliga dina idéer.

Verkstäderna på Steneby utvecklas ständigt för att möta nya krav. Här finns nyinvigda textila verkstäder och studenterna vid Möbeldesign inriktning Trä har tillgång till en 5-axlad CNC-styrd fräs.
Klicka på den verkstad du är nyfiken på: