Andrea Marciasini

Studenter

Andrea Marciasini

Design grundnivå / Design BA level
AndreaMarciasini_w.jpg
Andrea_Marciasini_Dk3.2w.jpg

Mise-en-scène

Mise-en-scène

To put on the stage.
Illuminate.
Highlight.

In my final project I have worked with randomness as a tool and have dived into the significance of movement and change. Through experimentation with light, color and transparency, I have designed lamps that affect spatial experience.

To never get tired. To always be fascinated and through interaction never let it become static. To feel and get to know the surroundings. Just be. Just experience and let yourself be amazed.

Thanks to:
Maria Sjöstrand, Andreas Behrmann at AV1, Mirjana Vukoja, Amelie Marciasini, Arvid Sollenby

Att sätta på scenen.
Belysa.
Lyfta fram.
I mitt examensarbete har jag arbetat med slumpen som verktyg och fördjupat mig i betydelsen av rörelse och föränderlighet. Genom ett experimenterande med ljus, färg och transparens har jag formgivit lampor som påverkar den rumsliga upplevelsen.

Att aldrig tröttna. Att alltid fascineras och genom interaktion aldrig låta det bli statiskt. Känna och lära känna sin omgivning. Bara vara. Bara uppleva och låta sig förundras.

Tack till:
Maria Sjöstrand, Andreas Berhmann på AV1, Mirjana Vukoja, Amelie Marciasini, Arvid Sollenby

+46(0)768 70 34 94
andreamarciasini [at] gmail.com

AndreaMarciasini_p.jpgLadda ner
Andrea_Marciasini_Dk3.2p.jpgLadda ner