Varför samarbete?

Varför samarbete?

Fördel våra partners

Våra samarbetspartners kan till exempel ges möjlighet att få:

 • Belysa en frågeställning ur olika och oväntade perspektiv
 • Förslag på konstnärliga utsmyckningar eller på olika former av designlösningar
 • Kontakt för rekrytering och praktik
 • Ny kreativitet och energi in i organisationen
 • Indikationer på hur unga kreatörer ser på trender och tendenser i samhället.
 • Kontaktytor till nyexaminerade designers, konsthantverkare, bild- och formlärare och nydisputerade
 • Kontakt med forskning och nätverk inom akademin
 • Egen vidareutveckling
 • I vissa fall möjlighet till exponering i media, i ett nytt sammanhang

Fördel HDK

Genom en bred flora av projekt utvecklas ny kunskap som är viktig för ämnenas och vår skolas  utveckling. För HDK:s del innebär även samarbetena att studenterna ges möjlighet att:

 • Träna olika kunskaper som behövs för att senare arbeta professionellt inom konsthantverk, design, som lärare inom bild och form, samt inom forskning och utveckling.
 • Få kontakt med yrkeslivet och därigenom praktiska och uppdaterade erfarenheter.

Bilden på denna sida är Eva-Johanna Sandbergs produkt som togs fram när HDK samarbetade med Stockholm Furniture Fair. Den, och flera andra objekt, ställdes också ut i ett samarbete med Röhsska museet, där vår utbildning Child Culture Design ordnade utställningen "Homo ludens, den lekande människan". Foto: Christian Strömqvist.