Samarbetsformer

Samarbetsformer

Det finns många olika exempel på former för samarbeten och partnerskap på HDK. 

Exempelvis:

  • Partnerskap genom arbetsinsats; handledning, kurser

Partnern har ett långsiktigt åtagande i skolans utbildning genom att en anställd förlägger tid regelbundet inom utbildningen och deltar med ett bredare perspektiv än den egna verksamhetens. 

Projektbaserat samarbete där partnern aktivt deltar genom t.ex. handledning, kurser, föreläsningar, prototypframställning, ersättning för resor och material etc.

  • Seminarier och föreläsningar.  Finansiering av och/eller samarbete kring anordnande av aktiviteter på skolan med tillträde för även den egna verksamheten.

  • Mentorskap – individuell kontakt mellan student och yrkesverksam med formulerad målsättning för åtagandet. 

  • Praktikplatser – ofta på en arbetsplats inom yrkesområdet, med krav på handledning. 

  • Ateljé och verkstadstillgång – avtalad tillgång till lokaler och /eller maskinella resurser.

  • Partnerskap genom ekonomisk eller materiell ersättning: 

Betalning utifrån gemensamt formulerad problemställning och med inriktning som inte konkurrerar med yrkesverksamma. Kan gälla utvecklingsstudior såväl som avgränsade projekt och finansiering av forskning, doktorandtjänster och professurer.

Bilden på denna sida är hämtat från smyckekonstsutställnings samarbete med Nääs konsthantverk i Floda, där de ställde ut "Smycket som självporträtt". Foto: Karin Johansson.