Förutsättningar

Förutsättningar

Vi prioriterar ofta projekt som är av problematiserande karaktär, snarare än resultatinriktade. Inom ramen för HDK:s utbildningar utför vi inte rena beställningsuppdrag med en färdig produkt som resultat. Våra utbildningar är processinriktade och studenternas arbeten kan innebära allt ifrån konceptuella idéer till skisser på produktförslag, utställningar eller konstnärliga utsmyckningar.

Är ni intresserade av rena beställningsuppdrag bör ni istället vända er till yrkesverksamma inom våra områden. Genom branschorganisationer som tex Sveriges DesignersSVIDSvensk Form Väst , Konsthantverkscentrum och mötesplatsen ADA kan ni nå HDK-alumner (fd studenter) och andra professionellt yrkesverksamma.

Projektledning

Alla samarbetsprojekt leds på HDK av handledare och lärare. De flesta av lärarna på HDK kombinerar sitt arbete på skolan med eget konstnärligt skapande eller företagande. På så sätt får både skolan, studenterna och våra samarbetspartners direkt kontakt med yrkesverksamma designers, konsthantverkare och konstnärer.

Avtal

Det är viktigt att båda parter är överens om villkoren för samarbete innan det startar, vilket innebär att vi  gemensamt med vår blivande partner vill formulera förutsättningar och förväntningar innan vi startar ett projekt. Detta kan formuleras genom att teckna avtal inom exempelvis samarbete, äganderätt, delaktighet och ersättning.

Ersättning

Samarbeten bygger på ömsesidig nytta och delaktighet. Ersättning för att samarbeta med HDK kan därför innebära personella och materiella resurser likaväl som ekonomisk ersättning.

Framförhållning

För att vi skall kunna samarbeta på ett givande sätt för alla parter och för att kvalitetssäkra projekt och kontakter behövs framförhållning. Kontakter kring samarbeten planeras in i verksamheten vilket kan innebära en väntetid.

Samarbeten, som inte är initierade direkt från utbildningarna, placeras i ett ”kösystem” med cirka sex månaders beredningstid ( i enstaka fall kan det vara kortare). Detta medger utbildningarna att aktivt formulera inriktning och rätt förutsättningar för samarbetet samt långsiktigt planera in det i undervisningen.  

Bilden fpå denna sida är hämtat fårn textilkonsts samarbete med textilkonstbiennalen i Litauen 2009. Foto: Birgitta Nordström.