Kreatör +, Entreprenörsutbildning 2007

Exempel på samarbeten

Kreatör +, Entreprenörsutbildning 2007

Samarbete mellan: HDK, högskolorna K3 vid Malmö Högskola samt Beckmans Designhögskola och Konstfack i Stockholm, mötesplatserna ADA i Göteborg, Media Mötesplats Malmö och MO:DE i Stockholm och  med stöd av KK-stiftelsen
Tid: HT 2007

Plats: HDK i Göteborg, Konstfack i Stockholm samt K3 i Malmö
Projektansvarig HDK: Eva Engstrand, högskolerektor samt Jessica Glanzelius, informationsansvarig


En pilot utbildning i entreprenörskap för kreatörer gavs under hösten 2008 i Göteborg, Malmö och Stockholm. Kreatör + var en branschöverskridande utbildning för?professionellt verksamma kreatörer. Den syftade till att kreatörer ska bli ännu?bättre på att driva företag.

Behovet av en ny utbildning i entreprenörskap, utformad specifikt för kreatörer och deras behov, konstaterades i KK-stiftelsens studie ”Att leva på sin talang” i december 2005. I nätverken mellan akademier och näringsliv vid landets mötesplatser för upplevelseindustrin gör man samma bedömning: Det behövs ett utvecklat entreprenörskap hos landets kreatörer.??Därför startades pilotutbildningen Kreatör + , som vände sig till kreatörer inom form, design, konsthantverk, marknadskommunikation, media och mode. Arton personer antogs till den?nationella utbildningen – baserad i Göteborg, Malmö och Stockholm – och var alla professionelltverksamma kreatörer inom något av de nämnda områdena. Gemensam var viljan att utveckla sitt entreprenörskap. De teman som utbildningen tog upp var: Professionell identitet, Relationer och omvärld samt Kreativa affärer.

Kreator

 

Utbildningen var resultatet av ett unikt samarbete mellan tre mötesplatser för?upplevelseindustrin, fyra konstnärliga högskolor och KK-stiftelsen. Kursmodellen är?utformad så att alla tre städerna, Göteborg, Malmö och Stockholm, besöktes under?utbildningen. Mellan de gemensamma blocken fick varje deltagare tillgång till en individuell?coach, i en av städerna. Pilotutbildningen var kostnadsfri för deltagarna. Kursledare,?föreläsare och andra som knöts till utbildningen kom från näringslivet, akademierna och organisationer med spetskompetens.

Kreatör+ KursupplaggLadda ner