HDK & Röhsska

Exempel på samarbeten

HDK & Röhsska

Röhsska museet är en viktig partner, som med sin tradition och nyfikna öppenhet ger studenterna stöd, uppmuntran och inspiration. 

Under flera år var Röhsska museet värd för HDK:s examensutställningar.

Vi är stolta över vår granne och glada över att vi på senare tid hittat nya möjligheter till samarbeten, både vad gäller kortare utställningar, öppna föreläsningar och kunskapsutbyten.