Gäster

Exempel på samarbeten

Gäster

Våra utbildningar har ett brett kontaktnät med professionella i branschen och andra relevanta aktörer, som bjuds in att föreläsa på HDK. 

Om du klickar här, kan du se exempel på personer som har gästat HDK under läsåret 2007/08.