Exempel på samarbeten

Exempel på samarbeten

I underrubrikerna här intill kan du se några exempel på olika typer av samarbeten: såväl långsiktiga och kortare projektsamarbeten. Ibland sker samverkan med en enskild utbildning på skolan, andra gånger medflera utbildningar eller med hela HDK.

Du kan också se exempel på olika typer av samverkspartners: såväl företag och kommuner som organisationer och andra utbildningar.

Bilden på denna sida är hämtad från HDK:s samarbete med IKEA, kring en utställning under "Love 2010" i Stockholm. Bilden visar en detalj från designstudenten Ondrej Elfmarks "Riminscent lamp". Foto: Frida Jacobsson.